ข่าวสังคม-ล่าสุด

จุฬาฯ แจงดราม่า “โตโน่” ใช้อุโมงค์น้ำ คณะไม่คิดเงินเพราะเป็นกิจกรรมการกุศล ยันนิสิตและบุคคลทั่วไปขอใช้ได้

วันนี้ (20 ต.ค.65) เพจเฟซบุ๊ก Chula SPSC ได้โพสต์ชี้เเจง กรณีดราม่าอุโมงค์น้ำ หลังโตโน่ หรือ นายภาคิณ คำวิลัยศักดิ์ เข้าไปใช้สถานที่ในการซ้อม หลังจากนั้นก็มีนิสิตออกมาจวกยับ ว่า ตั้งเเต่เรียนมาเเทบไม่ได้ใช้เลย

Chula SPSC ชี้เเจงว่า “เรียนประชาคมชาววิทยาศาสตร์การกีฬา​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ตามที่มีกระแสสื่อโซเชียลเกี่ยวกับอุโมงค์​น้ำ (Water Fume) ของคณะฯในตอนนี้ ขออนุญาต​ชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. อุโมงค์น้ำได้นำมาใช้กับนิสิตและการเรียนสอนหรือไม่

“ได้ใช้”

อุโมงค์​น้ำมีการติดตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 มีการใช้งานด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่สนใจทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ก็มีการใช้อุโมงค์น้ำมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ ได้แก่ใช้ในการฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ เป็นต้น ในระดับปริญญาตรี นิสิตจะได้เรียนรู้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยของคณะที่หลากหลาย อันได้แก่ เครื่องวิเคราะห์แก๊สเพื่อทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด เครื่อง Isokinetic เพื่อทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ ห้อง Hypoxia เพื่อจำลองการปรับสภาพร่างกายบนที่สูง เป็นต้นตามบริบทเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร แต่ด้วยจำนวนเครื่องแค่ 1 เครื่อง และมีนิสิตเป็นจำนวนมาก จึงอาจได้แค่เรียนภาคทฤษฎีและสาธิต หากนิสิตระดับปริญญาตรีสนใจเป็นพิเศษในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาใดๆ นิสิตก็สามารถเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ในการปฏิบัติได้

ข่าวสังคม-ในกระแส

2. บุคคลทั่วไปสามารถใช้อุโมงค์น้ำได้หรือไม่

“ได้”

ผู้ที่สนใจใช้งานอุโมงค์​น้ำสามารถใช้ได้ โดยผ่านการทำเรื่องขอใช้อุโมงค์​น้ำมาที่คณะฯ ซึ่งในช่วงที่ก่อนโควิด อุโมงค์น้ำได้ถูกใช้อยู่เป็นประจำ ไม่ได้จำกัดการใช้แต่อย่างใด หากการขอให้เป็นไปตามระเบียบของคณะฯ ทั้งนี้ อุปกรณ์ปฏิบัติการต่างๆ ของคณะ บุคคลทั่วไปก็สามารถทำเรื่องขอใช้มาที่คณะเพื่อพิจารณาการอนุมัติใช้ได้

3. ได้ให้บุคคลภายนอก คือ คุณภาคินใช้โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่

“ใช่”

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุโมงค์​น้ำมีการชำรุดและต้องการการซ่อมแซม หลังจากสถานการณ์​การระบาดของโรคโควิดคลี่คลาย คณะจึงได้ทำการซ่อมแซม​เพื่อใช้สำหรับการเรียน​การสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งในขณะที่มีการซ่อมแซม​อุโมงค์​น้ำนั้นทางคณะได้รับการติดต่อจากทีมงานของคุณภาคิน เพื่อขอรับบริการการทดสอบสมรรถภาพ​ทางกายและขอใช้อุโมงค์​น้ำเพื่อฝึกซ้อม

ในเบื้องต้นคณะมีความตั้งใจที่จะคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ แต่เมื่อใช้งานจริง ทางคณะเห็นว่าอุโมงค์น้ำยังไม่เรียบร้อย​ดี (โดยจะเห็นได้จากน้ำในอุโมงค์​น้ำมีตะกอนและมีความขุ่นเป็นอย่างมาก)​ ทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์นั้นแจ้งมาอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล คณะฯ จึงพิจารณา​ให้ความอนุเคราะห์​ในการเข้ามาใช้บริการอุโมงค์น้ำ โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายตามประกาศให้เป็นกรณีพิเศษ

ทางคณะฯ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริการทางวิทยาศาสตร์​การกีฬา​ของคณะฯ และคณะฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยปณิธานการดำเนินงานของคณะฯ คณะฯสนับสนุนให้นิสิตทุกคนได้ใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติตามครรลองที่ควรจะเป็น ตามบริบทและหน้าที่การเรียนรู้ของนิสิตมาโดยตลอด

คณะฯ มีปณิธานและเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และขอยืนยันว่าในการบริหารจัดการใดๆ คณะฯ คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคมเสมอ

อัพเดทข่าวสังคม แนะนำข่าวเพิ่มเติม : รัฐบาลเอาใจประชาชน เปิดทำพาสปอร์ตทุกวัน 2 แห่งในกรุงเทพฯ

By admin